Ambachtelijke Kunsten

RESTAURATIE

Het voor u terugbrengen van de verloren gewaande tijd doet Sepp-Art met overgave. Kleuronderzoek en restauratie is een nauwkeurige bezigheid waar wij u graag met onze kennis en expertise bij helpen.

.pdf

RESTAURATIE & DECORATIE
Herenhuis, HoornSepp-Art,_Restauratie_files/Sepp-Art%20FOLDER%20%20%20villa%20Alewijn%20in%20Hoorn_1.pdf
KERKRESTAURATIE
Kerk, BeetsSepp-Art,_Restauratie_files/Sepp-Art%20FOLDER%20%20%20Kerk%20in%20Beets%20v1.1_1.pdf